Download KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA doc word

KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA doc word

https://templates-office.com
https://templates-office.com

Find here an example of Rental house in Tagalog – Philippines.

Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang paning ngayong ______ ng __________, 20­­­­­____, dito sa Tamaraw Hills, Valenzuela City, nina G./ Gng./ Bb. ___________________________, may sapat na gulang, Pilipino, at naninirahan sa _________________________________________ na siyang tatawaging NAGPAPAUPA, ditto kina G./ Gng./ Bb. ___________________________, Pilipino, may sapat na gulang, at naninirahan sa _________________________________________ na siyang tatawagin UUPA o UMUUPA.

//templates-office.com

Download 1
Download 2

See also :

  1. house rental contract sample in tagalog KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA 
  2. contract of lease in tagalog KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA NG APARTMENT 

https://templates-office.com
https://templates-office.com

Updated: September 3, 2020 — 9:50 am

Leave a Reply